חוות דעת לפני רכישת/מכירה נכס

בעת רכישת או מכירה של נכס יש להיוועץ עם שמאי מקרקעין, להלן מס' נקודות בולטות שיש לבחון בעת מכירה או רכישה של נכס על ידי שמאי מקרקעין:

מכירה- 

מצב תכנוני- האם שווי משקף את כלל התכניות המאושרות החלות על הנכס.

היטל השבחה - בחינת חבות היטל השבחה בעת חתימה על החוזה.

רכישה - 

מצב פיזי- בחינת הנכס מול היתר הבניה האם קיימות חריגות בנכס.

 

מצב משפטי- האם מוכר הינו בעל הנכס, במידה וכן מה מהות הזכויות הקנייניות ובאיזה היקף, האם על הזכויות חלות על כל הנכס או שהזכויות משותפות לבעל זכויות נוסף.

 

תשריט בית משותף-האם הנכס תואם במיקומו הפיזי למיקומו על גבי תשריט בית משותף.