חוות דעת מומחה לבית משפט

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה לבתי משפט בתחום המקרקעין, לרבות דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים והן מבני מסחר ותעשייה, חוות דעת נערכת בהתאם לתקינה השמאית ומוגשת כראייה לבית המשפט מטעם מזמין השומה.