top of page

חוות דעת מומחה לבית משפט

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה לבתי משפט בתחום המקרקעין, לרבות דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים והן מבני מסחר ותעשייה, חוות דעת נערכת בהתאם לתקינה השמאית ומוגשת כראייה לבית המשפט מטעם מזמין השומה.

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

bottom of page