מיסוי מקרקעין

תחום מיסוי מקרקעין מורכב מ-2 סוגי מס כדלקמן:

מס שבח- חל על המוכר, המס הינו הפרש של שווי הנכס מעת מכירתו ועד ליום מכירתו (מומלץ בטרם חתימה על הסכם מכר להערך עם שומה מטעם שמאי מקרקעין מוסמך), התשלום נערך לפי החוק מיסוי מקרקעין תשכ"ג 1963.

מס רכישה- חל על הקונה, המס מחושב לפי שווי הנכס לפי מדרגות לחישוב מס רכישה, עפ' חוק מיסוי מקרקעין תשכ"ג 1963. בטרם חותמים על הסכם מכר יש להיוועץ עם שמאי מקרקעין בדבר צפי התשלום.

מומלץ להיוועץ עם שמאי מקרקעין בטרם מוכרים או רוכשים נכס ממס' סיבות, האם המס שנתבקשתם לשלם הינו בשיעור גבוה ממה שהיה עליכם לשלם, והאם נבדקה זכאותכם לפטור מתשלום.