top of page

היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס מוניציפלי המשולם לוועדה המקומית לפי סעיף 196 א' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

כיצד ניתן לחייב בהיטל השבחה ?

חיוב היטל השבחה נקבע על ידי ועדה מקומית על ידי חוות דעת מטעם שמאי מקרקעין של הועדה המקומית וזאת בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

שומת ועדה הינה בעבור עליית שווים של המקרקעין בשל הרחבת זכויות בניה או הרחבת שימושים אשר אינם כלולים במסגרת התכניות בניין עיר המאושרות.

האם זה סופו של פסוק?

בוודאי שלא, על שומות היטל השבחה ניתן להגיש השגה לפי תיקון 84 לחוק התכנון והבניה במסגרת הליך שמאי מכריע על גובה החבות או במסגרת הליך ערר על עצם החבות, המשרד עד כה דאג להפחית סכומים לא מבוטלים עבור לקוחותיו - היקפים של עשרות אחוזים ועד לאיפוס התשלום היטל השבחה. 

מה עושים?

יש לשם לב כי ניתן להגיש השגה לשמאי מכריע או ועדת ערר תוך 45 ימים מעת קבלת שומת הועדה מטעם הועדה המקומית, לאחר תום תקופה זאת לא ניתן היה להגיש השגה על שומת הועדה!.

משרדנו מומחה בתחום הפחתת היטל השבחה, המשרד מנוהל על ידי שמאי מקרקעין כלכלן ומשפטן אבירן חן אשר ניהל בשנים האחרונות את מחלקות השבחה בעיריות הרצליה, חדרה, הוד השרון וועדה מרחבית מצפה אפק וצבר ידע וניסיון רב בתחום היטל השבחה.

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

להלן מס' תיקי היטל השבחה שיוצגו על ידי מטה במסגרת הליך שמאי מכריע - היקף הפחתות נע סביב 30-100% היטל השבחה משומת הועדה

המשרד מספק שירותי שמאות מקרקעין להפחתת היטל השבחה בערים הבאות: הפחתת היטל השבחה תל אביב, הפחתת היטל השבחה הרצליה, הפחתת היטל השבחה רחובות, הפחתת היטל השבחה יבנה, הפחתת היטל השבחה אשדוד, הפחתת היטל השבחה נתניה, הפחתת היטל השבחה נס ציונה, הפחתת היטל השבחה לוד, הפחתת היטל השבחה ראשון לציון.

הפחתת היטל השבחה של כ-130,000 ש"ח (קרן + הצמדה)

הפחתת היטל השבחה של כ-850,000 ש"ח (קרן +הצמדה)

הפחתת היטל השבחה של כ-120,000 ש"ח 

bottom of page